За нас

„Вашето здраве и  биосигурност са от първостепенно значение за нас“!

„АДВА Интернешънъл“ ЕООД е част от консорциума на  „ADVA International“  Лондон.

Ние разработваме и  реализираме иновативни проекти, технологии и продукти за биосигурност на вода, въздух и околна среда.

Всички наши технологии са био и еко!

Чрез квантови, метафизични , електрофизични, ултразвукови и биорезонансни  въздействия върху водата, въздуха и околната среда ние осигуряваме биозащита и биосигурност за хората, растенията и животните! 

Международният екип на ADVA е изцяло посветен на мисията, да направи ADVA технологиите и ADVA продукти,  достъпни за хората от цял ​​свят и да промени живота им към по-добро. 

ADVA International  работи в следните направления: 

Разработване и патентоване на метод и апаратура за производство на биологично активна структурирана лечебна вода ADVA.
Разработване на нано технологии.
Разработване на квантови технологии.
Разработване на методи, технологии и апаратури за обезвреждане на вируси, бактерии, алергени и други патогени, във водата и въздуха.
Разработване на фото каталитични  бои , обезвреждащи вредните съединения във въздуха.
Разработване на нано и био козметика.
Разработване на  напитки с билкови и натурални есенции.
Разработване на алтернативни методи за лечение на бактериални инфекции.
Разработване на технологии за биологично земеделие.
Разработване на Био защитни методи и апаратури за растениевъдството, животновъдството, млекопреработвателната индустрия, месопреработвателната индустрия, водни басейни, плувни басейни, СПА центрове, обществени бани и други.
Разработване на методики за получаване на алтернативни горива или увеличаване на енергийния коефициент на горивата.
Разработване на фуражни добавки за животновъдството.
Разработване на хранителни добавки за профилактика на онкологични заболявания.
Разработване на противопожарни бои.
Разработване на млекозаместители.
Разработване на плесенни инхибитори.
Разработване на ултразвукови апаратури за деструктуриране на целулозата.
Разработване на функционални храни и хранителни добавки за спортисти .
Разработване на функционални храни и хранителни добавки за хора със специфични нужди. 

ADVA International осъществява  следните дейности:

Научноизследователска.
Експериментална.
Производство и интегриране на изобретените методи, технологии, апарати и продукти в бита на хората и в индустрията.
Производство на биологично активна, структурирана, алкална вода ADVA.
Производство на специални води.
Производство на смарт системи за пречистване, структуриране и витализиране на всички видове води.
Производство на дезинфектанти, вирусоциди, биоциди.
Производство на смарт системи за дезинфекция.
Производство на нано козметика.

 

loading...